Họ Phạm Hà Tĩnh
Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

ngày giỗ

PHẠM ĐÀO TOÀN đăng lúc 14/10/2020 19:00. PHẠM ĐÀO TOÀN đã sửa (Nội dung) lúc 14/10/2020 19:31. xem:33

Danh sách ngày giỗ muốn nhắc

Những người dùng sẽ nhận được lời nhắc

Hệ thống sẽ nhắc như sau:
- Ngày giỗ được nhắc 2 lần: lần 1 trước 7 ngày và lần 2 trước 1 ngày.
- Hình thức nhắc là gửi email và nhắn tin tại website này. Email có khả năng nhận được vào buổi sáng.
1- GIỖ TỔ ngày 24 tháng giêng (al) 
2- GIỖ CHI ĐỜI THỨ 4
         - Ông Phạm văn Ưu (Dzu) ngày 25 tháng giêng (al) 
         - Bà Trương thi Hai ngày 16 tháng 9 (al) 
 3- GIỖ CHI ĐỜI THỨ 5 
         - Ông Phạm văn Thiện ngày 26 tháng 10 (al) 
         - Bà Đào thị Thanh Phú ngày 16 tháng 11 (al) 


Bình luận ( 0 )
ngày giỗ 14/10 2020 19:00, xem:33
1- GIỖ TỔ ngày 24 tháng giêng (al) 2- GIỖ CHI ĐỜI THỨ 4 - Ông Phạm...
.